Schadeservice

Met onze schadeservive bent u zo weer onderweg

SCHADE ???. Schade aan je motor..... en dan? Repareren is het meest voor de hand liggend, maar wat kost dat? Wij kunnen u hierover informeren en samen een kostenplaatje opstellen.

Wordt de schade vergoed door uw verzekering, dan moet er een schadeofferte gemaakt worden. Wij kunnen de motor bij u ophalen of u komt hem brengen. Is de schade ter plaatse dermate dat er niet meer gereden kan worden, dan kunt u natuurlijk ook het bergingsbedrijf opdracht geven om de motor naar ons toe te vervoeren. De motor wordt dan binnen enkele dagen bij ons afgeleverd.

Zodra u de schade heeft gemeld bij uw verzekeraar sturen zij een schade-expert naar ons toe. Met deze expert gaan wij, aan de hand van de schade-offerte, het uiteindelijk schadebedrag bepalen. Nadat de offerte is goedgekeurd krijgt u van uw verzekeraar het getaxeerde schadebedrag te horen en gaan wij over tot reparatie.

Voor nagenoeg elk motormerk kunnen wij de schade-taxatie en reparatie uitvoeren, zodat u binnen de kortste tijd weer kunt genieten van het motorrijden!